วิธีป้องกัน

หากมีอาการโควิด 19 ควรทำอย่างไร

  • หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด
  • หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อ)

การป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ตนเองและผู้อื่นติดโรคทางเดินหายใจ – ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที และทำให้แห้งเป็นเวลา 20 วินาที หรือใช้เจลอนามัยล้ำงมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำคัญ – ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชูเมื่อไอหรือจาม และทิ้งทิชชูนั้นลงในถังขยะที่มีถุงรอง – หลีกเลี่ยงการสัมผัสตำ จมูก และปาก ด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง – หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคลผู้ติดเชื้อ เช่น การกอดจูบ การใช้แก้ว หรืออุปกรณ์การกินร่วมกัน – ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวและวัตถุต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ที่จับราวบันได

โควิด 19 รักษาได้ไหม

 วิธีรักษาโรค COVID-19 ณ ปัจจุบัน เมื่อพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส และแสดงอาการป่วย แพทย์จะทำการรักษาตามอาการ โดยใช้ยารักษา ดังนี้

1.ยาต้านไวรัสเอดส์ ใช้ร่วมกับยาต้านไข้หวัดใหญ่ (Lopinavir ผสม Rotronavir)

2. ยาต้านไข้มาลาเรีย (คลอโรควิน)

3. ยา Favilavir ซึ่งเป็นยารักษาโรค COVID-19 ตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน

ทั้งนี้ ยารักษา COVID-19 ทุกตัวยังคงต้องวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการรักษาที่ชัดเจนและเชื่อถือได้

ไม่ว่าจะโรคCOVID 19 หรือโรคอะไรก็ตาม การตรวจเจอโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีได้ ดังนั้นก็ควรหมั่นเช็กอาการตัวเองให้ดี โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนาไวรัสค่อนข้างสูงในทุกกรณี