อาการ โควิด-19

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่า อาการของผู้ป่วย โควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการ ดังนี้

1. มีไข้

2. เจ็บคอ

3. ไอแห้ง ๆ

4. น้ำมูกไหล

5. หายใจเหนื่อยหอบ

อาการอื่น ๆ ที่พบได้บ้าง

          นอกจากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วม ไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรค เช่น

            – ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ

            – ปวดหัว

            – ท้องเสีย

            – คลื่นไส้ อาเจียน

            – ตาแดง หรือเคืองตา

            – มีผื่นขึ้น

เมื่อมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

กรมควบคุมโรคแนะนำว่าผู้ที่มีอาการป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ควรปฏิบัติดังนี้

• ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน งดเดินทาง หลีกเลี่ยงที่ชุมชน

• ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอหรือจาม

• ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทุกครั้ง

• ทำความสะอาดเชื้อโรคบนสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ เป็นประจำ

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหลังจากเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง รวมถึงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น

ประวัติเสี่ยง มีอะไรบ้าง

          1. เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

          2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

          3. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน

          4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

         * ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ *