ข้อมูลเบื้องต้น

โรคโควิด 19 คืออะไร
• โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสที่มีการ ค้นพบล่าสุด
• ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดใน เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019
• ขณะนี้โรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลาย ประเทศทั่วโลก
ป้องกันโควิด 19 ก่อนออกจากบ้าน
– เตรียมหน้ากากอนามัย จะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ หรือหน้ากากอนามัยก็ดี เลือกที่ใส่แล้วกระชับใบหน้า ครอบทั้งปากและจมูก
– พกเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้เสมอ
– พกกระดาษทิชชูติดตัว เผื่อใช้เวลาปิดปากจาม-ไอ หรือใช้จับเมื่อต้องสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคอยู่หรือไม่
– หากเดินทางโดยรถส่วนตัวได้จะปลอดภัยที่สุด
ป้องกันโควิด 19 ระหว่างเดินทาง หรืออยู่นอกบ้าน
– สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุด หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของ โดยเฉพาะลูกบิด ปุ่มลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได พวงมาลัย และเกียร์รถ
– เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1-2 เมตร
– ล้างมือหลังจับธนบัตร เหรียญ หรือใช้บัตรโดยสาร
– หากต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะ ให้พยายามสัมผัสพื้นผิวบนรถโดยสารให้น้อยที่สุด
– มีสติอยู่เสมอ เพื่อยับยั้งตัวเองไม่ให้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก ระหว่างโดยสารบนรถ หรือขับรถ
– หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง
– ล้างมือทันทีหลังลงจากรถโดยสาร และหลังจากถึงจุดหมายปลายทาง

 

ไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร
                 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง

                    ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่า “โควิด-19” (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อาการ และ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เอาไว้ รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการป่วยในช่วงนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางละออกเสมหะ จากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลายดังนั้น ประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ 60% ล้างมือ และไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณตา จมูก และปาก 

ประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว
• ปาเลา
• ไมโครนีเซีย
• หมู่เกาะมาร์แชลล์
• นาอูรู
• คิริบาตี
• หมู่เกาะโซโลมอน
• ตูวาลู
• ซามัว
• วานูอาตู
• ตองกา