About 90 Cars

              คำว่า JDM วนเวียนอยู่ในหัวของผมมานานแล้ว จากที่เคยได้ยินได้ฟัง แต่ยังไม่เคยค้นหาข้อมูลและความหมายของคำๆ นิอย่างจริงจังสักที โดยผมรู้จักคำนี้ในฐานะตัวย่อของ Japan Domestic Model ซึ่งมีความหมายถึงอะไรก็ตาม ไม่เฉพาะรถยนต์ ที่เป็นสเปกหรือรุ่นสำหรับขายเฉพาะตลาดในประเทศญี่ปุ่น

แต่คำนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในกลุ่มของรถยนต์มากกว่า ด้วยเหตุผล (ตามที่ผมเข้าใจ) คือ รถยนต์ญี่ปุ่นมีขายทั่วโลก มีหลายรุ่นหลายแบบ จึงมีการพัฒนาสเปก และรายละเอียดในการตกแต่งให้แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการและรสนิยมของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค

ที่สำคัญ ส่วนประกอบรถยนต์มีเยอะ จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เราจะพบว่า รายละเอียดบางอย่างหรือบางจุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเปล่า มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นที่ขายในประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น แม้ว่ารูปลักษณ์โดยรวม ทั้งภายนอกและภายในจะดูผ่านๆ แล้วเหมือนกันก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิมพ์คำว่า JDM เข้าไปในเว็บที่เป็นเสิร์ชเอ็นจิ้น กลับปรากฏว่า นี่ไม่ใช่คำที่มีนิยามอย่างชัดเจนในตัวของมันเอง เพราะในหน้าแรกของเว็บโชว์ Link ที่มีความหลากหลาย และกลับไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนกับว่าคำๆ นี้ไม่ใช่คำที่แพร่หลาย หรือเป็นที่รู้จักกันสักเท่าไร