Home Bakery

     ย้อนอดีตไปเมื่อราวพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบต้นๆ  “HOME Bakery – โฮม เบอเกอรี่” ร้านขนมที่แอบอยู่มุมเล็ก ๆ ภายในรั้วสถาบันอุดมศึกษานาม “วิทยาลัยครูสวนดุสิต”  ได้สร้างปรากฏการณ์ฮือฮาให้กับวงการเบอเกอรี่ ด้วยการออกผลงาน ชิ้น “โบแดง” มียอดขายแซงทุกเมนูเค้กในท้องตลาดเวลานั้น

     “โฮม เบอเกอรี่ ก่อตั้งขึ้นในราวพ.ศ. 2529 โดยผศ. มณี ปานเจริญ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยครูสวนดุสิต มีเป้าหมาย จัดตั้งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาคหกรรมฯ ซึ่งปัจจุบัน เปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”อาจารย์จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบอเกอรี่   เริ่มต้นให้ข้อมูล

ก่อนย้อนประวัติความเป็นมาให้ฟังอีกว่า หลังจากโฮม เบอเกอรี่ ดำเนินกิจกรรมได้ไม่นาน ทางบริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เห็นถึงความตั้งใจดี จึงบริจาคเงิน 10,000 บาท ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อนำเงินนั้นไป “ต่อยอด” ให้เกิดการอบรมอาชีพการทำเบอเกอรี่ ให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ไม่มีอาชีพ

ต่อมาผศ.วรรณเพ็ญ จงสวัสดิ์ ได้เข้ามาบริหารภาควิชาคหกรรมฯ จึงนำเงินดังกล่าวส่วนหนึ่ง มาใช้ในการจัดทำ “ร้านเบอเกอรี่ต้นแบบ” โดยบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรับนักเรียน-เยาวชน ที่ผ่านการอบรมกับโครงการยูนิลิเวอร์ฯมาทำงานในร้านเบอเกอรี่

“โฮม เบอเกอรี่ คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวสวนดุสิต ฉะนั้นในฐานะผู้จัดการฯ จะดูแลให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม อยากฝากแง่คิดให้กับผู้ประกอบการไว้ในโอกาสนี้ด้วยเลยว่า ถ้าทำสินค้าออกมามาแล้ว อย่าไปกังวลกับการที่ถูกก็อบปี้ เพราะทุกวันนี้แต่ละชุดความรู้หาได้ไม่ยาก พูดง่ายๆปัจจุบันใครจะทำทอฟฟี่เค้กก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้ คือ ความเป็นต้นตำรับ ความเป็นคนที่คิดมันขึ้นมาก่อน และถ้าเรายังสามารถรักษาคุณภาพหรือความดีของมันเอาไว้ได้ ยังไงคนต้องกับมาซื้อของที่เป็นต้นตำรับอยู่ดี”